biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Obrażenia ciała

 

Wypadek komunikacyjny

Zostałeś poszkodowany przez innego kierowcę? Niezależnie od tego czy prowadziłeś pojazd, byłeś pasażerem, czy też pieszym, należy Ci się odszkodowanie powypadkowe i zadośćuczynienie. Pomożemy uzyskać Ci należne świadczenia nawet wtedy gdy sprawca kolizji bądź potrącenia nie miał wykupionego ubezpieczenia.

Dodatkowo wysokość szkody związanej z uszkodzeniem Twojego auta oszacuje nasz ekspert, rzeczoznawca samochodowy, a tym samym będziemy dla Ciebie walczyć o możliwie najwyższe odszkodowanie.

Jeśli będąc poszkodowanym w wypadku, doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, masz prawo do zadośćuczynienia, które zrekompensuje Twoją krzywdę. To samo dotyczy Twoich bliskich.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje każdemu uczestnikowi wypadku, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Zadośćuczynienie przysługuje nawet poszkodowanym pasażerom sprawcy wypadku. Będzie wówczas wypłacone z jego ubezpieczenia OC.

Sprawdź. Skontaktuj się z nami. Weryfikacja Twojej sprawy jest zupełnie za darmo.  


Wypadek osoby bliskiej

Jeśli w wyniku wypadku, potrącenia lub innego zdarzenia, osoba Ci bliska jest w stanie ciężkim lub straciła życie, zrobimy wszystko aby Ci pomóc. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Lexeris zatroszczy się o Ciebie i Twoich bliskich.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Potknięcie/ Poślizgnięcie

Poślizgnąłeś się bądź potknąłeś na niewłaściwie przygotowanej nawierzchni, chodnika, przejścia dla pieszych bądź innych elementów drogi? Pomożemy uzyskać Ci należne świadczenia.

Należy pamiętać, że w takich przypadkach niezwykle ważne jest właściwe udokumentowanie samego zdarzenia. Warto powiadomić właściciela o takim przypadku, a jeśli to nie możliwe, policję lub straż miejską. Warto też ustalić świadków zajścia i zrobić zdjęcia skutków wypadku, nawierzchni i okolicy. Kluczowa też będzie wszelka dokumentacja medyczna związana z udzieloną pomocą lekarską.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Inne zdarzenie

Każdemu, kto nie jest sprawcą zdarzenia należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź inne świadczenia, w związku z poniesioną szkodą. Sprawdź Twój przypadek i napisz do nas. Ekspert Lexeris zweryfikuje przysłane przez Ciebie informacje i niezwłocznie otrzymasz odpowiedź. Nie ponosisz żadnych kosztów za opinię i za prowadzenie sprawy.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Kolizja drogowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Od czasu zdarzenia minęło mniej niż 3 lata? Sprawdź, czy należą Ci się dodatkowe środki pieniężne. Bezpłatnej zweryfikujemy Twój przypadek i sprawdzimy czy otrzymasz dopłatę.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Wypadek śmiertelny

W takim przypadku poszkodowanymi są bliscy osoby zmarłej, pod warunkiem, że nie ponosi ona winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13. 

Jeśli w wyniku wypadku straciłeś bliską osobę, możesz ubiegać się o zadość uczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli w związku z doznaną tragedią Twoja sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu możesz wystąpić o odszkodowanie.

 

Szkoda rzeczowa 

Niezależnie czy poniosłeś szkodę na pojeździe, czy Twój dom lub mieszkanie uległy zniszczeniu, należy Ci się odszkodowanie, pod warunkiem, że nie byłeś sprawcą zdarzenia. Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Zweryfikujemy Twój przypadek zupełnie za darmo!

 

Błąd lekarski

Jeżeli w wyniku błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania lekarza, dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, należy Ci się odszkodowanie. Pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę podmiotu.

Mowa tutaj o sytuacjach takich jak usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie, szkody okołoporodowe, nieprawidłowa diagnoza, wszelkie zakażenia, czy zaszycia ciał obcych w organizmie poszkodowanego. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

 

Wypadek przy pracy

Uległeś wypadkowi przy pracy? Należy Ci się świadczenie z ZUS, a dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Wypadek w rolnictwie

Jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa lub osobą pozostającą z właścicielem gospodarstwa we wspólnym gospodarstwie domowym, osobą pracującą w gospodarstwie, lub osobą trzecią przebywającą na terenie gospodarstwa, i bez Twojej winy, na skutek działania gospodarstwa, doznałeś krzywdy, należy Ci się odszkodowanie. Pomożemy Ci uzyskać należne świadczenie. 

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym, pomożemy uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

 

WYPADEK NA NARTACH

Miałeś wypadek na nartach? Odniosłeś obrażenia ciała, a Twój sprzęt w wyniku tego zdarzenia uległ uszkodzeniu? Wina leży po stronie innego narciarza? Pamiętaj aby na miejscu zdarzenia wszystko jak najlepiej udokumentować! Warto zrobić zdjęcia sytuacyjne i poznać dane sprawcy wypadku. Idealną sytuacją jest posiadanie oświadczenia sprawcy wypadku i dane jego polisy ubezpieczeniowej.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Potrącenie

Potrącenie to nic innego jak wypadek drogowy. Jeśli miało ono miejsce z winy kierowcy może przysługiwać Ci nawet szereg świadczeń. Przede wszystkim należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pomożemy Ci uzyskać należne Ci świadczenia. 

Jeśli w wyniku potrącenia osoba Ci bliska straciła życie lub jest w stanie ciężkim również pomożemy Ci uzyskać to co Ci się należy. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Jeśli przez Twoją nieruchomość przebiega sieć energetyczna bądź telefoniczna należy Ci się stosowne odszkodowanie. Takie świadczenie to tzw. służebność przesyłu. Skontaktuj się z nami i sprawdź szczegóły. Weryfikacja jak i prowadzenie sprawy jest za darmo. Jedyne wynagrodzenie Lexeris to wcześniej ustalona prowizja od uzyskanego świadczenia.

Skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jak i jej prowadzenie jest zupełnie za darmo.

 

Inne przypadki

Podstawową działalnością Lexeris jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polis OC. Jeśli w jakikolwiek sposób zostałeś poszkodowany w wypadku bądź innym zdarzeniu losowym skontaktuj się z nami w celu szybkiej weryfikacji Twojej sprawy. Sprawdź. Weryfikacja każdego przypadku jest zupełnie darmowa. Nie ponosisz też żadnych kosztów za jakiekolwiek nasze czynności w sprawie.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy bądź zadzwonić do nas pod nr +48 697 797 657

Blog

Opinie

Skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Formularz kontaktowy