biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Pytania

 •  Jaką wysokość zadośćuczynienia mogę uzyskać za poniesiony uszczerbek na zdrowiu?

 • Poniżej zamieszczone wartości są jedynie orientacyjne i mogą stanowić jedynie punkt odniesienia. Wysokość zadośćuczynienia, zawsze zależy od wielu czynników.
  Uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu – od 3 000 do 30 000 zł,- w zależności od powikłań, skutków
  Uraz głowy ze stłuczeniem mózgu – od 10 000 do 2 000 000 zł,- w zależności od powikłań, skutków
  Padaczka pourazowa – od 30 000 do 500 000 zł,- w zależności od powikłań, częstotliwości napadów, nasilenia napadów, zmian charakterologicznych, zaburzeń psychicznych
  Encefalopatie pourazowe – od 30 000 do 500 000 zł,- w zależności od rozmiaru, zaburzeń charakterologicznych, zaburzeń zachowania
  i emocji, możliwości samodzielnej egzystencji
  Zaburzenia mowy, tzw. afazje – od 20 000 do 300 000 zł,- w zależności od rozmiaru
  Oszpecenia twarzy – od 1 000 do 300 000 zł,- w zależności od rozmiaru oszpecenia i stopnia zaburzeń funkcji
  Uszkodzenie nosa – od 1 000 do 100 000 zł,- w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń w oddychaniu
  Utrata zębów – od 1 000 do 5 000 zł,- za każdy ząb (niezależnie od późniejszego oprotezowania lub zaimplantowania)
  Ubytki języka – od 3 000 do 150 000 zł,- w zależności od rozmiaru obrażenia oraz stopnia zaburzeń mowy i połykania
  Uszkodzenie wzroku – od 3 000 do 1 000 000 zł,- w zależności od wielkości utraty widzenia
  Uszkodzenie słuchu – od 5 000 do 300 000 zł,- w zależności od wielkości utraty słuchu
  Złamanie żeber – od 5 000 do 100 000 zł,- w zależności od wielkości złamań, stopnia zrostu oraz utraty pojemności życiowej płuc
  Złamanie mostka – od 3 000 do 30 000 zł,-
  Uszkodzenie płuc i opłucnej – od 10 000 do 300 000 zł,- w zależności od stopnia niewydolności oddechowej
  Utrata śledziony – od 20 000 do 120 000 zł,- w zależności od zmian w obrazie krwi oraz zrostów otrzewnowych
  Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki – od 5 000 do 250 000 zł,- w zależności od stopnia zaburzeń ich czynności
  Uszkodzenia narządów moczowo – płciowych – od 10 000 do 500 000 zł,- w zależności od charakterystyki doznanych obrażeń
  Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym – od 15 000 do 200 000 zł,- w zależności od ograniczeń ruchomości i/lub zesztywnień
  (uwaga: po złamaniach liczyć dodatkowo)
  Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym – od 15 000 do 180 000 zł,- w zależności od ograniczeń ruchomości
  i/ lub zesztywnień (uwaga: po złamaniach liczyć
  dodatkowo)
  Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych – od 3 000 do 40 000 zł,- w zależności od liczby i zaburzeń funkcji
  Lekkie uszkodzenie rdzenia kręgowego, w postaci zaburzeń czucia, zespołów bólowych bez niedowładów, w zależności
  od stopnia
  od 10 000 do 90 000 zł,-
  Ciężkie uszkodzenie rdzenia kręgowego – od 100 000 do 2 000 000 zł,- w zależności od wielkości porażenia/niedowładu
  Złamanie miednicy – od 5 000 do 250 000 zł,- w zależności od rodzaju, obszaru i charakteru złamania
  Złamanie łopatki – od 5 000 do 150 000 zł,- w zależności od ograniczeń ruchomości
  Złamanie obojczyka – od 5 000 do 80 000 zł,- w zależności od ograniczeń ruchomości
  Uszkodzenia barku (złamania, zwichnięcia) – od 5 000 do 150 000 zł,- w zależności od ograniczeń ruchomości, sprawności, zesztywnienia
  Utrata kończyny w barku – od 200 000 do 500 000 zł,-
  Złamanie kości ramiennej – od 5 000 do 220 000 zł,- w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia
  Utrata kończyny w obrębie ramienia – od 130 000 do 400 000 zł,-
  Uszkodzenie stawu łokciowego – od 5 000 do 200 000 zł,- w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia
  Złamanie kości przedramienia – od 5 000 do 120 000 zł,- w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywniania
  Utrata kończyny w obrębie przedramienia – od 100 000 do 300 000 zł,-
  Uszkodzenia nadgarstka (skręcenia, złamania, martwice) – od 3 000 do 150 000 zł,- w zależności od powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia
  Złamania i zwichnięcia kości kciuka – od 3 000 do 80 000 zł,- w zależności od powikłań, stopnia przemieszczeń, zniekształceń, ograniczeń ruchomości
  Uszkodzenie stawu biodrowego – od 5 000 do 250 000 zł,- w zależności od powikłań
  Złamanie kości udowej – od 5 000 do 200 000 zł,- w zależności od powikłań, zniekształceń, skróceniem zaników mięśniowych, ograniczeń ruchomości
  Utrata kończyny na poziomie uda – od 100 000 do 300 000 zł,-
  Uszkodzenia stawu kolanowego – od 1 000 do 100 000 zł,- w zależności od zesztywnienia, ograniczeń ruchomości, uszkodzeń więzadłowych, torebkowych, łąkotek, mości tworzących staw kolanowy, itp.)
  Utrata kończyny na poziomie kolana – od 130 000 do 250 000 zł,-
  Zwichnięcia, skręcenia, złamania stawu skokowego – od 1 000 do 120 000 zł,- w zależności od zniekształceń, upośledzeniem funkcji, powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia
  Złamania kości piętowej – od 5 000 do 100 000 zł,- w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, zmian wtórnych, powikłań, zniekształceń, ograniczeń ruchomości
  i zaburzeń czynnościowych
  Złamania kości śródstopia – od 1 000 do 80 000 zł,- w zależności od charakteru złamania, zaburzeń czynnościowych, powikłań, ograniczeń sprawności
  Porażenia lub niedowłady nerwów obwodowych – od 1 000 do 300 000 zł,- w zależności od rodzaju nerwu, wielkości uszkodzeń i stopnia zaburzeń

  Należy pamiętać, że wielkość zadośćuczynienia zawsze będzie szła w parze z rozmiarem obrażeń oraz skutków zdrowotnych. Zadośćuczynienie będzie tym większe,
  im większy jest stopień wielkości uszczerbku na zdrowiu. 

 

 • Jakie mogę uzyskać odszkodowanie?

 • Odszkodowanie to świadczenie przysługujące za szkodę osobową lub rzeczową powstałą na skutek działania lub zaniechania podmiotu innego niż sam poszkodowany. Celem odszkodowania jest finansowe naprawienie wyrządzonej poszkodowanemu szkody. Sprawca zdarzenia ma obowiązek naprawić wyrządzoną szkodę w całości
  z uwzględnieniem ewentualnych odsetek ustawowych.
  Jak widać wysokość odszkodowania zależeć będzie od wartości poniesionej szkody, możliwości jej wykazania, i czasu postępowania w tej sprawie.

 

 • Ile czasu trwa dochodzenie odszkodowania, z wypadku na ulicy (poślizgnięcie lub potknięcie) ? 

 • Termin na zapłatę odszkodowania, przynajmniej w części bezspornej, dla szkód będących następstwem zdarzenia na nierównym bądź nie zabezpieczonym chodniku, wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypadku. Trzeba pamiętać, że zanim to nastąpi, należy ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie danego fragmentu chodnika, a także precyzyjnie opracować dokumentację szkodową.
  Realny termin wypłaty odszkodowania w wyżej wspomnianych sytuacjach, wynosi od 2 do 3 miesięcy.

 

 • Ile czasu może trwać wypłata odszkodowania z wypadku komunikacyjnego? 

 • Zakład ubezpieczeń ma zgodnie z prawem 30 dni na zaspokojenie roszczeń. Czas ten liczy się od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. Czas ten może jednak w szczególnych skomplikowanych przypadkach ulec wydłużeniu nawet do 90 dni.

 

 • Jaką szkodę można ponieść w wypadku?

 • Szkody dzielą się zgodnie z prawem na rzeczowe i osobowe. W przypadku szkód osobowych można wyróżnić 3 rodzaje skutków. Są nimi skutki fizyczne (wszelkie obrażenia fizyczne), psychiczne (lęki, fobie, itp.) oraz następcze (tj. utrata pracy czy pokrzyżowanie życiowych planów). Szkodą, w przypadku osób bliskich zmarłej
  w wyniku wypadku osoby poszkodowanej, są rozpacz, ból, niemożność pogodzenia się z rzeczywistością po utracie bliskiej osoby, a w końcu znaczne pogorszenie
  się sytuacji materialnej bliskich osób lub po prostu koszty pogrzebu.

 

 • W jakiej sytuacji należy się odszkodowanie? 

 • Gdy w skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację, a także zwrotu utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.
  Możesz także oczekiwać renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez dłuższy okres.
  Możesz także oczekiwać zwrotu kosztów za rzeczy uszkodzone w wyniku wypadku. Przy tym warto pamiętać, że rzecz to nie tylko samochód czy motocykl. Może
  to być przecież także telefon komórkowy, narty, lub każda inna rzecz przedstawiająca jakąkolwiek wartość materialną.

 

 • Czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania? 

 • Odszkodowanie należy się każdemu kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia nie wywołanego ze swojej winy. Często zdarza się tak, że poszkodowany, musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmawia wypłaty należności lub wypłaca jego zaniżoną wartość. Lexeris to firma korzystająca z najlepszej wiedzy swojego w pełni profesjonalnego personelu, przekazując powierzone sprawy pod nadzór wyłącznie zawodowych prawników, co sprawia, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wie, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często będą miały swój finał w Sądzie. Doświadczenie
  i odpowiednia wiedza pozwala nam skuteczne ubiegać się o należące się Tobie pieniądze z tytułu poniesionej szkody.
  Czy masz szansę na uzyskanie odszkodowania? Prawdopodobnie tak. Skorzystaj z zakładki szybka weryfikacja i wyślij nam poprzez zamieszczony tam formularz kontaktowy szczegóły swojej sprawy. Odpowiemy Ci tak szybko jak to jest możliwe.

 

 • Ile kosztuje prowadzenie sprawy przez Lexeris? 

 • Nie oczekujemy od Ciebie żadnych zaliczek, opłat wstępnych itp. Jedyne nasze wynagrodzenie to ustalona wcześniej z Tobą prowizja od uzyskanego dla Ciebie odszkodowania. Dojazd do klienta, jak i porada czy weryfikacja sprawy jest zupełnie darmowa. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz zawsze dopytać naszego przedstawiciela lub skontaktować się bezpośrednio z nami. Możesz to zrobić poprzez formularz w zakładce kontakt lub telefonicznie.

 

 • Czy będę musiał pójść do sądu? 

 • Nie każda sprawa kończy się w sądzie. Często w wyniku naszych działań dochodzi do ugody, a tym samym do wypłaty odszkodowania na etapie przedsądowym.
  Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, konieczne będzie osobiste stawiennictwo. Cały czas będziemy z Tobą.

 

 • Czy będę miał wgląd w dokumentację?

 •  Tak. Sprawa dotyczy Ciebie. Owszem Lexeris jest Twoim wsparciem, reprezentuje Cię, ale to Ty jesteś w sprawie najważniejszy. Będziesz miał nie tylko wgląd
  w dokumentację ale będziesz także przez nas na bieżąco informowany o wszelkich działaniach w postępowaniu.

 

 • Czy dostanę odszkodowanie jeśli sprawca wypadku kierujący pojazdem nie ma ubezpieczenia lub uciekł z miejsca zdarzenia? 

 • Jest na to szansa. Musisz pamiętać aby bezwzględnie wezwać na miejsce policję. Postaramy się uzyskać dla Ciebie odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 • Czy mam szansę na odszkodowanie jeśli wypadek miałem kilka lat temu?

 • Tak, jeśli sprawa nie uległa przedawnieniu. Najczęściej okres ten to 3 lata. Czasem ten okres może być dłuższy. Warto się upewnić i skontaktować z nami. Możesz
  to zrobić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Odpowiemy na Twoje wątpliwości tak szybko jak to jest możliwe.

 

 • Jakie potrzebuję dokumenty do uzyskania odszkodowania?

 • Przede wszystkim:
  - dokument tożsamości
  - wszelką dokumentację medyczną związaną ze zdarzeniem
  - dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (najczęściej oświadczenie sprawcy bądź notatka policyjna)
  Ponadto bardzo wartościowe będą wszelkie dane świadków zdarzenia, zapisy z rejestratorów (np. zdjęcia, nagrania) i inne dokumenty bądź przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

 • Czy mogę uzyskać odszkodowanie za zniszczony samochód?

 • Lexeris może w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej auta. Jest to korzystne zwłaszcza gdy samochód w chwili wypadku nie był starszy niż 5 lat i był kupiony jako nowy, bezwypadkowy, w autoryzowanym salonie. Pojazd taki powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta. Taką sytuację należy potwierdzić stosownymi fakturami za naprawę i za zakup oryginalnych części.

 

 • Jak przekazać moją sprawę firmie Lexeris?

 • Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jest on dostępny w zakładce kontakt. Możesz też skorzystać z możliwości szybkiego sprawdzenia swojej sprawy, korzystając z zakładki szybka weryfikacja. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem . Gdy tylko dasz nam znać, skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Lexeris i podejmiemy dalszą współpracę. Przyjedziemy do Ciebie

 

 • Są rzadsze niż zaburzenia depresyjne. Mogą pojawiać się bez udziału uchwytnych czynników zewnętrznych lub w przebiegu chorób somatycznych, neurologicznych jako skutek zażycia narkotyków lub niektórych leków. Najbardziej charakterystyczne objawy tohalucynacje i urojenia połączone z silnym niepokojem, zaburzeniami snu,czasami pobudzeniem. W psychozach schizofrenicznych możemy obserwować wycofanie z życia społecznego, zawodowego, szkolnego, zamknięcie się w świecie wewnętrznych przeżyć. Obraz kliniczny i objawy mogą być bardzo różnorodne i różniące się u poszczególnych pacjentów. W terapii psychoz schizofrenicznych ważne jest systematyczne przyjmowanie leków, stały kontakt z lekarzem i przestrzeganie jego zaleceń. Po ustąpieniu ostrej fazy choroby możliwy i wskazany jest powrót pacjenta do życia zawodowego i społecznego z zachowaniem podstawowych zasad higieny psychicznej. Obecnie podkreśla się kwestię jak najszybszego podjęcia leczenia przy pojawieniu się pierwszego epizodu choroby. Zwiększa to skuteczność leczenia i możliwość powrotu do pełnego funkcjonowania.