biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Opóźniony lot

2017-06-16

Okres wakacyjny to przede wszystkim wyprawy urlopowe. Wiele osób wybiera dalsze rejony, do których jedyną drogą jest droga powietrzna. Lot samolotem to dużo emocji, wrażeń i oczekiwania. Czasem to oczekiwanie może okazać się dłuższe niż pierwotnie zakładano. Jeśli przedłużyło się powyżej 3 godzin z winy przewoźnika, należy Ci się odszkodowanie.

Kolejne godziny spędzone na lotnisku, brak jakiejkolwiek informacji, nerwowe spoglądanie na tablice odlotów i przylotów, spóźnienia na ważne dla Ciebie wydarzenia, skrócone wakacje. To wszystko powinno zostać zrekompensowane. Na szczęście są przepisy, które regulują tą kwestię i pozwolą na to abyś odebrał rekompensatę, która Ci się należy.

Podstawą prawną dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot są przepisy międzynarodowego prawa lotniczego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Kluczowymi elementami są długość opóźnienia lotu, odległość jaka jest do pokonania i fakt, że opóźnienie jest z winy przewoźnika. Minimalny czas opóźnienia to 2 godziny przy krótszych i 3 godziny przy dłuższych trasach. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości trasy, którą musisz pokonać. Im dłuższy dystans tym kwota odszkodowania będzie większa.

Wypłatę odszkodowania będzie warunkował fakt czy opóźnienie lotu nastąpiło z winy linii lotniczych czy z powodów niezależnych od przewoźnika. W ten sposób podstawą do wypłaty odszkodowania będzie opóźnienie spowodowane problemami technicznymi z samolotem, spóźnioną obsługą czy przekroczeniem czasu pracy załogi. Statystycznie zdecydowana większość opóźnień jest z przyczyny występowania usterek technicznych. Czasem jednak powody opóźnienia są niezależne od przewoźnika i wówczas trudno by było mieć pretensje i roszczenia do podmiotu, który nie ponosi odpowiedzialności. Takie sytuacje to złe warunki pogodowe, strajk czy atak terrorystyczny. Jest to sytuacja niezależna od linii lotniczych i to wyklucza ich odpowiedzialność a tym samym Twoje roszczenia.

Omawiane zagadnienie dotyczy lotów wykonywanych przez europejskie linie lotnicze lub takich, które rozpoczęły się w europejskim porcie lotniczym. Wspomniane przepisy, które regulują te kwestie, wynikają z europejskich aktów prawnych.

Stawki odszkodowań są zryczałtowane i określone z góry. Ich wysokość uzależniona jest od odległości lotu. W związku z obowiązującymi przepisami, pasażerom przysługuje (od osoby):
- 250 euro na dystansie do 1500 km
- 400 euro na dystansie od 1500 do 3500 km
- 600 euro na dystansie powyżej 3500 km

Po złożeniu reklamacji przewoźnik najprawdopodobniej odmówi Ci wypłaty odszkodowania, interpretując przepisy na swoją korzyść. Mając jednak do dyspozycji Komisję Ochrony Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz sąd, a przy tym pomoc profesjonalnego podmiotu jakim jest Lexeris Odszkodowania, możesz śmiało walczyć o to co Ci się należy. Ciężar udowodnienia faktu, że wystąpiły okoliczności nadzwyczajne, ciąży na przewoźniku.

Czas dochodzenia odszkodowania w sprawach o opóźnienia lotnicze ciężko oszacować. Może to być niecałe 30 dni, bo w takim czasie przewoźnik powinien się ustosunkować do Twojej reklamacji, a może proces trwać nawet kilkanaście miesięcy. Uśredniając jednak można przyjąć okres około 6 miesięcy. Ciężko przewidzieć ile dokładnie będzie trwał proces likwidacji tego typu szkody. Za celowe opóźnienia w wypłacie odszkodowania przewoźnik zapłaci Ci dodatkowo odsetki ustawowe.

Na pewno sprawą należy zająć się niezwłocznie. Najlepiej od razu. Podyktowane jest to przede wszystkim ulotną pamięcią pasażerów, możliwością zagubienia niezbędnych dokumentów, takich jak bilet czy karta pokładowa, ale także tym, że na złożenie reklamacji w tego typu sprawach mamy tylko 2 lata. Po tym terminie sprawa się przedawnia.

 

Lexeris Odszkodowania zapewni Ci w pełni profesjonalną pomoc odzyskaniu należnej rekompensaty. Jeśli Twój lot został znacznie opóźniony, należy Ci się odszkodowanie. To Twoje prawo! Analiza Twojej sprawy nic nie kosztuje! Wszystko sprawdzimy za darmo.

Zadzwoń pod nr 697 797 657 lub napisz pod adres biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy