biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie za śmierć bliskiego

2017-06-25

Strata bliskiej osoby w wypadku to niezwykle dramatyczne przeżycie. Wielka tragedia, cierpienie fizyczne i psychiczne, straty majątkowe oraz problemy natury administracyjno proceduralnej, a przy tym wszystko nagle i z zaskoczenia. Ciężko osobie, która nigdy tego nie doświadczyła, wyobrazić sobie traumę i problemy tych, których bliski zginął w wypadku komunikacyjnym. W sytuacji tej poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznany uszczerbek z polisy OC sprawcy wypadku.

Wielokrotnie już wspominaliśmy o różnicy pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z rekompensatą. Więcej na ten temat tutaj. Osobom, których bliski poniósł śmierć w wypadku samochodowym najczęściej należy się i jedna i druga forma likwidacji szkody. Jeśli poszkodowany w następstwie śmierci bliskiego poniósł koszty na przykład związane z leczeniem, zakupem lekarstw, czy utracił korzyści bo nie był wstanie podjąć się pracy zarobkowej, jego sytuacja majątkowa uległa znacznemu pogorszeniu, itp., może ubiegać się o pełne odszkodowanie.

Będzie mu także należało się zadośćuczynienie za doznane cierpienia, wywołane śmiercią osoby bliskiej. Zadośćuczynienie ma w tym wypadku zrekompensować cierpienie psychiczne, utratę więzi z poszkodowanym i ból po stracie osoby bliskiej. To świadczenie będzie przysługiwało także z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Wysokość takie świadczenia będzie najprawdopodobniej duża, bo należy sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, jaka kwota wystarczająco naprawi krzywdę wywołaną utratą najbliższego? Czy w ogóle jest możliwość takiej wyceny? Na to niezwykle trudne pytanie będzie musiał odpowiedzieć sąd.

W tym kontekście pojawia się także pytanie, kto to jest właściwie osoba bliska? Kto w związku z tym będzie adresatem odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy? Obecność śmierci w życiu człowieka odczuwalna jest głównie wtedy, gdy dotyka bezpośrednio kogoś z kręgu osób najbliższych. Szczególnie, gdy będzie to ktoś ze współdomowników. Wśród tych, którzy przeżyli, którzy są i odczuwają brak, pustkę i nieobecność, to właśnie osoby najbliższe, doświadczają najbardziej realności śmierci. Pojęcie osoby najbliższej wiąże się z zagadnieniem rodziny. Kluczowe kryteria w tym wypadku to pokrewieństwo, małżeństwo i przysposobienie. Krąg osób poszkodowanych, a tym samym osób uprawnionych do odbioru zadośćuczynienia to rodzice, dzieci, rodzeństwo, ale także dziadkowie, ojczym, macocha, pasierb, zięć czy synowa. Kluczową kwestią będzie więź pomiędzy tymi osobami a osobą zmarłą.

Czy warto dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia? Oczywiście, że tak! Żadne pieniądze nie zapełnią pustki po osobie najbliższej. Finansowa rekompensata za śmierć bliskiego pozwoli żyć godnie rodzinie, która nagle była zmuszona do obniżenia poziomu życia, pozwoli pokryć koszty terapii, leczenia, pozwoli uporać się z krzywdą po utracie ukochanej osoby.

Wysokość zadośćuczynienia jest jak zwykle trudna do przewidzenia i oszacowania, jednak w tego typu sprawach są to najczęściej duże kwoty. Wszystko zależy od samej osoby zmarłej, od okoliczności życia tej osoby, od sytuacji życiowej bliskich, i nawet od okoliczności wypadku, który śmierć spowodował. Można jedynie przytoczyć przypadki z orzecznictwa, gdzie kwoty uzyskanych przed sądem zadośćuczynień zaczynały się już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy tym warto wspomnieć, że same TU najczęściej odmawiały uznania szkody bądź znacznie zaniżały wypłatę odszkodowania. Nie należy absolutnie się tym zrażać, warto swoich praw dochodzić przed sądem. W polskim orzecznictwie, w ostatnim czasie, można napotkać na zadośćuczynienia zasądzane przez sądy, wynoszące ponad 1000.000zł. Obserwuje się także tendencję wzrostową jeśli chodzi o zasądzane kwoty na rzecz poszkodowanych. Nie są to jeszcze wielkości jakie zasądzają sądy w krajach anglosaskich ale i tak robią wrażenie.

Sprawy odszkodowawcze potrafią trwać bardzo długo. Oczywiście TU ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w okresie 30 dni od zgłoszenia szkody, w praktyce jednak ten okres się wydłuża, tym bardziej jeśli następuje spór przed sądem. Takie sprawy średnio trwają od kilku do kilkunastu miesięcy. W wyjątkowych przypadkach sprawa może trwać nawet kilka lat. Nie są one łatwe i często poszkodowani napotykają wiele zawiłości i utrudnień proceduralnych. Warto wówczas skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Przy wsparciu Lexeris Odszkodowania możesz liczyć na zrozumienie, wsparcie i profesjonalną pomoc. Możesz być pewien, że Twoją sprawą będzie zajmował się wyłącznie zawodowy prawnik (adwokat lub radca prawny). Rozumiemy tragiczną sytuację osób, które straciły bliską osobę i bierzemy to pod uwagę. Jesteśmy właśnie po to abyś przeżywając żałobę nie musiał walczyć z ubezpieczycielem, o to co po prostu Ci się należy.

Pamiętaj, że zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „ostateczną”, są najczęściej dalekie od prawdy. Odszkodowania zasądzane przez sądy są prawie zawsze wielokrotnie większe od tego, co początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel. Tak pokazuje praktyka.

Zgłoś sprawę do nas tak szybko jak to możliwe. Sprawy tego typu najczęściej przedawniają się po 3 latach, chyba, że poszkodowanym jest małoletni a zdarzenie miało miejsce przed 10.08.2007r., wówczas sprawa śmierci rodziców przedawnia się 2 lata od uzyskania pełnoletniości przez ich dziecko. Inaczej jeszcze jest przy sprawach gdzie do śmierci doszło w wyniku przestępstwa. W takich sprawach przedawnienie następuje po 20 latach.

Jeśli bliska Ci osoba zginęła w wypadku, jako osoba poszkodowana, pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie i najwyższe zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Nawet gdy sprawca nie posiadał obowiązkowej polisy lub był pijany, otrzymasz należną Ci rekompensatę. Wystąpimy w Twoim imieniu do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie. Zajmiemy się wszystkim. Nie weźmiemy od Ciebie żadnej gotówki, a sprawę przyjmiemy tam gdzie Ci wygodnie.

Analiza Twojej sprawy jest zupełnie za darmo.
Zadzwoń pod numer 697 797 657 lub napisz na biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy