biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie przy niezapiętych pasach?

2017-07-24

Mimo ostrzeżeń nadal wiele osób nie zapina pasów bezpieczeństwa wsiadając do samochodów. Tłumaczą to głównie swoją wygodą lub nie zapinają ich po prostu z przekory. Pomijając oczywiste względy bezpieczeństwa narażają się na uszczerbek finansowy w kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia. W tym miejscu pojawia się pytanie Czy poszkodowanemu w wypadku samochodowym należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie jeśli nie miał on zapiętych pasów bezpieczeństwa?

Zgodnie z polskim prawem każda osoba podróżująca samochodem musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa a dzieci muszą być przewożone w specjalnie dostosowanych fotelikach. Odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się każdej osobie poszkodowanej w jakimkolwiek wypadku jako rekompensata powstałej szkody i krzywdy. Jednak fakt niezapięcia pasów bezpieczeństwa może mieć wpływ na wysokość świadczenia, które należy się poszkodowanemu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, zanim wypłacą należne odszkodowanie, sprawdzają między innymi, czy poszkodowany nie przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Może zdarzyć się tak, że poszkodowany swoim nieroztropnym działaniem lub zaniechaniem, przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów. Nierozsądność i brak ostrożności poszkodowanego może stworzyć niebezpieczną sytuację, której skutki byłyby mniejsze, gdyby postępował prawidłowo.

W myśl przepisów prawa, przyczynienie się, to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowo skutkowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe. Może to być więc działanie, ale również jak już wspomniano wyżej, zaniechanie, czyli nie podjęcie odpowiedniego działania. Zaniechanie, w związku z tym, również może mieć wpływ na powstałą szkodę. Może przyczynić się bezpośrednio do samego powstania szkody oraz spowodować zwiększenie jej rozmiarów.

Takie przyczynienie zostanie określone procentowo i wszystkie środki, o charakterze rekompensaty, czyli ewentualne odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy renta zostaną pomniejszone o ten właśnie procent. Metoda ta budzi sporo kontrowersji jednak póki co jest to najbardziej powszechny i stosowany w praktyce przez sądy i towarzystwa ubezpieczeniowe sposób określenia stopnia przyczynienia, a tym samym wysokości obniżonego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Nie można jednak całkowicie pozbawić odszkodowania poszkodowanego w związku z jego przyczynieniem się do powstania szkody. Całkowite pozbawienie odszkodowania będzie miało miejsce tylko w przypadku wyłącznej winy poszkodowanego.

Niewątpliwie nie stosowanie się do przepisów prawa, jakim jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, jest przyczynieniem się do zwiększenia rozmiarów szkody. Co do zasady, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa będzie skutkował zaniżonym odszkodowaniem i zadośćuczynieniem.

W tej sytuacji jest jeden wyjątek. Jeśli poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa z przyczyn medycznych i miał na tę okoliczność stosowną dokumentację lekarską, wówczas nie będzie miało to wpływu na wysokość należnych świadczeń.

 Przyczynienie w postaci nie zapiętych pasów, wynika z założenia, że obrażenia poszkodowanego byłyby mniej poważne, bądź miałyby inny charakter. Tak więc mimo niezapiętych pasów poszkodowany może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia, jedynie ich wysokość będzie najprawdopodobniej trochę niższa.

Należy jednak pamiętać, że dzięki zapiętym pasom bezpieczeństwa możemy uniknąć wielu przykrych i bolesnych konsekwencji wypadku. Warto zapinać pasy w trosce o swoje zdrowie i życie.

Niezależnie czy miałeś zapięte pasy czy nie, należy Ci się odszkodowanie i wysokie zadośćuczynienie. Lexeris Odszkodowania pomoże Ci walczyć o to co Ci się należy. Możesz liczyć na profesjonalną pomoc. Analiza Twojej sprawy jest zupełnie darmowa.

Skontaktuj się z nami pod numerem 697 797 657 lub napisz na adres biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy