biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie dla rowerzysty

2017-09-18

Zgodnie z przepisami polskiego prawa kierowca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadzie ryzyka za szkody, jakie podczas jazdy wyrządził poszkodowanemu rowerzyście. Nie jest ważna, w takim przypadku, wina. Kierowca odpowiada niemal w każdej sytuacji za skutki wypadku z udziałem rowerzysty. Ta kwestia była niejednokrotnie poruszana w naszych artykułach, jest jednak tak istotna, że zasługuje na osobne omówienie.

Jest czymś oczywistym, że rowerzysta jest mniej chroniony przed skutkami wypadku niż kierowca czy pasażerowie samochodów. Kierowca samochodu jest osłonięty z każdej strony ścianami pojazdu i ma większe możliwości sygnalizowania swoich decyzji podczas jazdy. Rowerzysta nie jest chroniony właściwie wcale. Przecież sam dzwonek roweru jest o wiele mniej skuteczny niż klakson samochodowy.
 
Kierowca musi zawsze zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu jakichkolwiek manewrów, musi uważać za siebie oraz za innych użytkowników drogi, takich jak pieszy czy rowerzysta. Kierowca prawie zawsze będzie odpowiedzialny za szkodę  powstałą w związku  z ruchem pojazdów. Może on jedynie uwolnić się od odpowiedzialności cywilnej wówczas, gdy udowodni, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy drugiego uczestnika lub z winy osoby trzeciej, za którą nie  może ponosić odpowiedzialności. Tylko w tych trzech przypadkach kierowca samochodu ma szansę uniknąć odpowiedzialności.
 
Warto pamiętać, że nawet zawinione za¬chowanie rowerzysty nie wystarczy, by przypisać mu całkowitą odpowiedzialność za powstałą szkodę. Takie działanie musi być wyłączną przyczyną powstania szkody. Nie może wystąpić inna współprzyczyna. Jeżeli wina leży po obu stronach, wtedy odpowiedzialność kierowcy nie jest wyłączona.
 
Oczywiście rowerzyści mają obowiązek stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Nikt nie jest zwolniony z ich przestrzegania. W przypadku złamania obowiązujących przepisów poszkodowanemu rowerzyście może zostać przypisany fakt przyczynienia się do powstania samej szkody, czy do powiększenia jej rozmiarów. W takiej sytuacji Twoje odszkodowanie może zostać pomniejszone. Będzie tak w sytuacji gdy jechałeś w porze nocnej bez przepisowego oświetlenia, przejeżdżałeś przez przejście dla pieszych lub jechałeś po chodniku. Krótko mówiąc, w jakiś sposób wpłynąłeś na to, że wypadek miał miejsce, lub gdybyś zachował się zgodnie z prawem rozmiar powstałej szkody byłby mniejszy.
 
Mimo obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez wszystkich posiadaczy pojazdów, zdarza się, że sprawca kolizji nie miał wykupionej tej polisy. W takiej sytuacji po wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucję tą opisaliśmy już w jednym z artykułów.
 
Poszkodowany rowerzysta, oprócz odszkodowania po wypadku, może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia. Najczęściej tak będzie w tego typu wypadkach. Jak już wspomniano wyżej rowerzysta niczym nie chroniony, w sytuacji zderzenia z wielkim i ciężkim pojazdem, prawie na pewno narażony będzie na uszczerbek zdrowotny.


I tak do kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, należy doliczyć koszty leczenia, specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego, specjalnej diety, dojazdów do placówek medycznych, w tym odwiedzin osób najbliższych w szpitalu. Dodatkowo należny także będzie zwrot równo¬wartości utraconego dochodu z uwagi na absencję w pracy.

Zgodnie z prawem, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Z doświadczenia jednak wiemy, że zakłady ubezpieczeń przedłużają terminy, mnożą rozmaite przeszkody na drodze do wypłaty należnych świadczeń. Po tym wszystkim zaniżają przyznawane odszkodowanie i zadośćuczynienie, czasem w stopniu skandalicznym. Statystyki pokazują, że ubezpieczyciele aż w 85% przypadków zaniżają wypłaty. Można zatem powiedzieć, że robią to prawie zawsze.

W takiej sytuacji jak wypadek na rowerze, pomoc eksperta, który kompleksowo i profesjonalnie zajmie się Twoją sprawą, może okazać się bezcenna. Firma Lexeris Odszkodowania pomoże Ci uzyskać pełne odszkodowanie i wysokie zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Wyręczy Cię w starciu z towarzystwem ubezpieczeniowym, przeprowadzi przez gąszcz przepisów i przeszkód administracyjnych, a jeśli będzie to konieczne, to  o należne Ci świadczenia będzie walczyła w sądzie.
Sprawdź! Analiza Twojej sprawy jest zupełnie darmowa. Nie pobieramy żadnej gotówki.

Zadzwoń pod numer 697 797 657

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy