biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie z polisy NNW

2018-04-12

Ubezpieczenie NNW oznacza nic innego jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Spotkać się można z nim wszędzie. Jest nim ubezpieczenie grupowe w szkole, w pracy czy na studiach. Często nazywane jest ubezpieczeniem grupowym. Może też być dodatkowym ubezpieczeniem kierowcy gdy zawiera umowę o polisę ubezpieczeniową OC i AC.

Kogo chroni polisa NNW?

Polisa NNW chroni przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń głównie osobę ubezpieczoną. Może też być rozszerzona choćby na pasażerów pojazdu (w przypadku gdy dotyczy kierowcy). Gdy mamy do czynienia ze śmiercią ubezpieczonego, prawo do odszkodowania przysługuje wskazanym przez ubezpieczonego w umowie osobom.
Jak widać jest to zupełnie odwrotny mechanizm ochronny niż w przypadku spraw, gdzie odszkodowanie przysługuje z polisy OC, która jak wiemy chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody przez ubezpieczonego.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z polisy NNW?

Należy tu odróżnić nieszczęśliwy wypadek o wszystkich pozostałych wypadków, zdarzeń. Wiele osób myli te kwestie. W gruncie rzeczy wystarczy odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie. Kto jest odpowiedzialny za wywołanie zdarzenia i za powstanie sytuacji, której efektem jest szkoda.
Jeśli mamy do czynienia ze zdarzeniem, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot, niezależnie czy jest to człowiek, instytucja czy podmiot gospodarczy (firma), to wówczas likwidacja szkody nie będzie odbywała się z polisy NNW, a z polisy OC tegoż właśnie podmiotu.
Przykładem tego będzie odpowiedzialność sprawcy kolizji czy wypadku, za szkody powstałe w wyniku zdarzenia drogowego, jak i odpowiedzialność właściciela zniszczonego chodnika, na którym poszkodowany się potknął i doznał obrażeń.
Kiedy odszkodowanie będzie przysługiwać  z polisy NNW? Wtedy, kiedy tak naprawdę brak będzie możliwości wskazania kogoś odpowiedzialnego za powstanie urazu u osoby poszkodowanej. Stało się, zdarzenie losowe, być może poszkodowany był zbyt mało uważny, co się przecież może zdarzyć każdemu, a może przyczyniły się do tego warunki atmosferyczne. W takiej sytuacji poszkodowany, ubezpieczony będzie mógł wnioskować o wypłatę odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, tego z którym podpisał umową (gdzie ma ubezpieczenie NNW).
Przykładową sytuacją takiego nieszczęśliwego wypadku będzie upadek ze schodów czy potknięcie o prawidłowo osadzony krawężnik, co z kolei będzie przyczyną uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej.

Jak dochodzić odszkodowania z polisy NNW?

Polisy takie są bardzo łatwo dostępne i nie są z reguły drogie. Warto taką polisę wykupić. Gorzej gdy przychodzi czas realizacji. Tu najczęściej sytuacja wygląda podobnie jak w innych przypadkach. Unikanie, niedotrzymywanie terminów i mniejsze wypłaty odszkodowań, to znane praktyki ubezpieczycieli. Oczywiście są miłe wyjątki też się zdarzają.
Teoretycznie wystarczy złożyć wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z uwagi na nieszczęśliwy wypadek i poniesione w jego wyniku obrażenia. Wówczas ubezpieczyciel najczęściej wyznaczy komisję lekarską, która orzeknie co się stało i jaki jest tego rozmiar. Orzeknie rodzaj i rozmiar uszczerbku na zdrowiu. Wówczas ubezpieczyciel powinien podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania.
W praktyce bywa tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko żeby nie brać na siebie odpowiedzialności a tym samym obowiązku wypłaty odszkodowania. Jeśli już wypłacają to starają się jednak wypłacić jak najmniej. Mogą kwestionować niektóre z obrażeń lub po prostu ich rozmiar (czyli procentowy uszczerbek). Zdarza się jednak tak, że ubezpieczyciel po prostu dokona przelewu środków na wskazane przez poszkodowanego konto.
Czasem warto o pomoc poprosić profesjonalny podmiot taki jak Lexeris Odszkodowania. Wówczas w naszym imieniu o wypłatę odszkodowania zawnioskuje profesjonalny pełnomocnik, adwokat lub radca prawny. Zwiększa to znacznie szansę na uczciwe traktowanie.

Jaka jest wysokość odszkodowania z polisy NNW?

W przypadku odszkodowania z polisy NNW wysokość  rekompensaty jest zazwyczaj dużo niższa niż ta z OC sprawcy zdarzenia. Poruszamy się tu w granicach umowy z ubezpieczycielem. To co zazwyczaj zawarte jest w tabeli dołączanej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jest dla nas punktem odniesienia. Ubezpieczyciel płaci tylko za to na co się z ubezpieczonym umówił.
W przypadku szkody likwidowanej z polisy OC jest mowa o pełnej rekompensacie, wręcz o funkcji kompensacyjnej odszkodowania (w przypadku zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu podobnie). W takiej sytuacji poszkodowany nie jest związany żadną umową z towarzystwem ubezpieczeniowym a jedynie przepisami prawa. Ma prawo do pełnej rekompensaty, bez żadnych ograniczeń. Wówczas kwoty odszkodowań i zadośćuczynień mogą być naprawdę wysokie.

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy