biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie za wypadek w sklepie

2018-04-26

Sklep to nie jest miejsce kojarzone na co dzień przez nas z wypadkami i urazami. Często jednak zdarza się tak, że właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z nieszczęśliwymi zdarzeniami. Do najczęściej występujących można zaliczyć upadek na śliskiej podłodze lub uderzenie spadającego z wysokości, źle zabezpieczonego towaru. Poszkodowanemu w wyniku takiego zdarzenia należy się niewątpliwie wysoka rekompensata. Jak dochodzić odszkodowania za wypadek w sklepie? Sprawa jest bardziej oczywista niż się wydaje.

Odpowiedzialność cywilna

W każdym zdarzeniu przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia musi poprzedzić związek przyczynowo skutkowy. Musi oczywiście nastąpić bezpośrednia przykra konsekwencja upadku lub uderzenia jakim jest uraz. Nie ma możliwości uzyskania świadczenia za sam fakt dojścia do zdarzenia. Nie dostaniemy odszkodowania za uderzenie opakowaniem wacików.
Sprawca, w takim przypadku osoba odpowiedzialna za dany obiekt, tj. właściciel sklepu, będzie odpowiadał na zasadzie winy (art.415 Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot wyrządzający szkodę ma obowiązek ją naprawić. Omawialiśmy tą kwestię wielokrotnie w innych artykułach na naszym blogu. To kwintesencja Odpowiedzialności Cywilnej.
Sklep, jako miejsce publiczne powinien zapewniać wszystkim osobom do niego wchodzącym pełne bezpieczeństwo. Za to bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio zarządca terenu, w tym przypadku sklepu. Jeśli zarządca obiektu nie spełnił obowiązku związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa, będzie na sklepie ciążyć odpowiedzialność za wszystko co się na jego terenie wydarzy. Śliska podłoga czy źle zabezpieczony towar to ewidentna odpowiedzialność cywilna sklepu za wypadek.

Wysokość odszkodowania

Za konsekwencje wypadku w sklepie poszkodowanemu będzie się należeć rekompensata w postaci odszkodowania i wysokiego zadośćuczynienia. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia również omawialiśmy w naszych artykułach wcześniej. Odszkodowanie powinno w 100% pokryć wyrządzone szkody i utracone korzyści wynikające bezpośrednio z wypadku. Kwota zadośćuczynienia jest przyznawana za uraz, uszczerbek na zdrowiu i wszelkie cierpienie związane z wypadkiem. Najczęściej przewyższa swoją wysokością, wysokość przyznanego odszkodowania.

Jakie można uzyskać zadośćuczynienie? Ciężko tu odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru urazu czy uszczerbku na zdrowiu, zależy także od wielu innych okoliczności zdarzenia. Oczywiście najwyższe kwoty zasądzane są przez sądy za śmierć lub ciężki uszczerbek osoby poszkodowanej. Wówczas kwoty zadośćuczynień sięgają nawet miliona złotych. Najczęściej jednak są one cztero lub pięciocyfrowe.

Ten sam uraz może powodować różne konsekwencje zdrowotne poszkodowanego, może też mieć zupełnie inne konsekwencje na jego dalsze życie. Inne konsekwencje zawodowe będzie miała utrata palca np.: nauczyciela a inne w przypadku zawodowego pianisty. Złamana ręka to uraz, za który zadośćuczynienie może wynieść w jednym przypadku 8.000zł a w innym 50.000zł (dane z orzecznictwa).

Poślizgnięcie, potknięcie a w wyniku tego upadek, lub uderzenie elementami wyposażenia sklepu lub źle zabezpieczonym towarem może implikować wiele różnych urazów i dolegliwości. Najczęściej będą to różnego rodzaju zwichnięcia i złamania kończyn, palców  czy rozbicie głowy. W każdym z tych przypadków poszkodowanemu będzie należeć się pełna rekompensata za jego cierpienie i wszystkie doznane komplikacje.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek

Dość trudną kwestią jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałe zdarzenie. Czasem będzie to właściciel działający jednoosobowo, a czasem duża korporacja. W przypadku sieci handlowej najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z polisą OC od takich zdarzeń. Najczęściej duże firmy mają doświadczenie z takimi sytuacjami i przezornie się ubezpieczają.
W przypadku mniejszych sklepów, gdzie właściciel może nie mieć ubezpieczenia OC, kwestia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia może okazać się trudniejsza, jednak tak samo uzasadniona i możliwa do zrealizowania. Aby zaoszczędzić sobie problemów w tym zakresie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jak adwokat lub firma odszkodowawcza.

Zabezpieczenie dowodów na miejscu wypadku

Warto pomyśleć o właściwym udokumentowaniu zaistniałego zdarzenia aby dochodzenie roszczeń przez osobę poszkodowaną, które i tak nie jest łatwe,  nie nastręczało zbyt wielu kłopotów. O tej kwestii też już niejednokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu.
Jak udokumentować zdarzenie? Dokumentacją jest już samo potwierdzenie pomocy przez ratowników pogotowia czy notatka policji. Warto jednak na miejscu zrobić zdjęcia i ustalić telefon kontaktowy do świadka zdarzenia. Ale od początku.
Jeśli jest taka możliwość, poszkodowany powinien poinformować o wypadku zarządcę obiektu. Oczywiście powinien wezwać stosowną pomoc w postaci pogotowia jeśli uraz uniemożliwia mu dotarcie do placówki medycznej. Personel sklepu powinien bardzo dobrze znać procedurę w takich sytuacjach i sporządzić szczegółowy protokół z takiego zdarzenia. Poszkodowany ma prawo tego żądać. Znaj swoje prawa i egzekwuj je konsekwentnie. To teza, której każdy powinien przestrzegać aby później nie żałował, że nie podjął żadnych czynności. Jeśli protokół zostanie sporządzony powinieneś dostać jego kopię jeżeli strona odpowiedzialna nie będzie chciała tego uczynić, zrób zdjęcie protokołu. Poszkodowany powinien dołożyć wszelkich starań aby każdy kolejny krok po zdarzeniu został udokumentowany. Jeśli to możliwe, warto poprosić o oświadczenie i dane kontaktowe od świadka zdarzenia.
Warto też zwrócić uwagę czy w sklepie jest monitoring, jeśli tak można zgłosić do obsługi sklepu prośbę o zabezpieczenie nagrania. Ci nie będą mieli obowiązku tego zrobić ale warto spróbować.

Postępowanie w sprawie odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie nie są proste. Zazwyczaj trwają bardzo długo i mimo, że ubezpieczyciel ma tylko 30 dni na decyzję, mimo, że wszystko dowodzi racji poszkodowanego, sprawy takie toczą się miesiącami. To nie znaczy, że nie warto walczyć o swoje. Każdy powinien dochodzić swoich praw do skutku. Z profesjonalną pomocą u swojego boku na pewno jest łatwiej dochodzić należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

 

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy