biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Przyczynienie się do powstania szkody

2018-05-11

Przyczynienie się do powstania szkody to zagadnienie dotyczące okoliczności zdarzenia, które mają wpływ na wypłatę świadczenia a tym bardziej na jego wysokość. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że wspomniane okoliczności musiały mieć wpływ na rozmiar powstałej szkody. Konsekwencje zdarzenia nie miały by takiego rozmiaru gdyby nie określone zachowanie poszkodowanego.
Przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody, które pozostaje w związku przyczynowo skutkowym z samym zdarzeniem musi być obiektywnie nieprawidłowe. Co to znaczy? Może to być działanie lub zaniechanie działania, które miało wpływ na zdarzenie i na szkodę.

Najczęstsze przypadki

Do najczęstszych zachowań uznawanych za przyczynienie się poszkodowanego należą:

  • Nie zapięcie pasów bezpieczeństwa w samochodzie
  • Jazda pasażera z kierowcą pod wpływem alkoholu
  • Jazda pasażera z kierowcą bez uprawnień
  • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym
  • Jazda rowerzysty po przejściu dla pieszych
  • Inne przypadki łamania przepisów ruchu drogowego

Przykładowa sytuacja

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności można się bezpośrednio posłużyć przykładem dla uwidocznienia sytuacji. Jak wiadomo, zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie  to nie tylko obowiązek nakazany przepisami prawa, to także czynność, która bezpośrednio i w sposób logiczny, z zasady niejako, jest po to aby zwiększyć bezpieczeństwo osoby przemieszczającej się autem. Ktoś, kto do tego się nie stosuje, nie tylko nie przestrzega obowiązującego prawa ale nie stara się sam dla siebie zachować racjonalnie i zapewnić sobie bezpieczeństwo. W rezultacie, w chwili wypadku, można zakładać, że rozmiar powstałej szkody, tj. np.: obrażeń ciała poszkodowanego, mógłby być mniejszy, gdyby poszkodowany zachował się zgodnie z prawem i zapiął pasy. Wówczas jest wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie uznane jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.

Konsekwencje

Z czym to się wiąże? Przyczynienie określa się procentowo. Skutkuje to tym, że odszkodowanie czy zadośćuczynienie zostaje pomniejszone poszkodowanemu właśnie o taki procent. Może to być wysokość 10, 20 lub nawet 50 procent.

Nie można jednak całkowicie pozbawić kogokolwiek odszkodowania. Taka sytuacja miałaby miejsce wyłącznie wtedy gdyby zdarzenie miało miejsce tylko z winy poszkodowanego. Jeśli tak nie jest, każdemu poszkodowanemu nalezy się odszkodowanie i wysokie zadośćuczynienie.

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy