biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie za pogryzienie

2018-05-17
 

Pogryzienie przez psa to zawsze traumatyczne i bardzo nie przyjemne przeżycie. Ta kwestia nie podlega dyskusji. Każdy właściciel czworonoga odpowiada za niego w pełni i powinien zrobić absolutnie wszystko aby nie dopuścić do wyżej wspomnianej nieprzyjemnej sytuacji. A co w chwili gdy osobę poszkodowaną pogryzie pies bezpański?

Odpowiedzialność właściciela psa

Pies jest najbliższym przyjacielem człowieka i człowiek powinien o niego dbać. Właściciel psa oprócz karmy i wody powinien zapewnić bezpieczeństwo dla psa i jego otoczenia. To właściciel jest odpowiedzialny za wszystko to, co jest konsekwencją działania jego czworonoga. 

Kodeks cywilny stanowi, że każdy kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Nie ma tu znaczenia, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. Nie zależnie od winy właściciela psa, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody.

Ustawodawca nie wskazuje tu na celowe działanie właściciela psa, takie jak np.: szczucie, co na pewno skończyło by się zarzutami prokuratorskimi, ale informuje nas, że odpowiedzialność cywilna występuje na zasadzie ryzyka. Właściciel lub osoba posługująca się psem jest za niego i jego jakiekolwiek działania w pełni odpowiedzialna.

A co w przypadku gdy pies jest bezpański?

Pogryzienie przez psa bezpańskiego to na pewno trudniejsza sytuacja niż omówione wyżej. To nie znaczy, że poszkodowanemu nie będzie przysługiwało naprawienie szkody. Otóż jeśli zdarzenie będzie miało miejsce na konkretnym zamkniętym terenie, takim jak np.: teren przedsiębiorstwa, szkoły czy urzędu, za całość odpowiedzialność zostanie przypisana właścicielowi posesji.

Właściciel posesji powinien tak ją zabezpieczyć żeby żadnej osobie przebywającej na jej terenie nic się nie stało. To właśnie w pierwszej kolejności od właściciela posesji będziemy oczekiwali naprawienia szkody.

Co przysługuje poszkodowanemu?

Jak w każdym wypadku osobie poszkodowanej należy się rekompensata. Taka rekompensata w przypadku pogryzienia przez psa będzie najczęściej miała postać odszkodowania i zadośćuczynienia.

  • Zadośćuczynienie za pogryzienie, będzie odnosiło się do szkody niematerialnej. Będzie miało za zadanie zrekompensować każdą krzywdę wyrządzoną na zdrowiu. Mówiąc o krzywdzie na zdrowiu, mamy na myśli nie tylko bezpośredni fizyczny uraz ale także ból i cierpienie psychiczne powstałe na skutek zaistniałego zdarzenia. Zazwyczaj to właśnie straty nie materialne są wielokrotnie wyższe od tych materialnych. Zadośćuczynienie w takiej sytuacji może wynieść od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych, i świadczy o tym aktualne orzecznictwo sądowe.

  • Odszkodowanie w omawianej sytuacji czyli pogryzienia przez psa, będzie dotyczyło materialnej części szkody. Jak wysokie ma być odszkodowanie? To częste pytanie, na które jest zawsze ta sama odpowiedź. Odszkodowanie ma w 100% pokryć straty materialne jakie powstały w wyniku zdarzenia. Ma być dokładnie takiej wielkości jak szkoda. To jest właśnie tak zwany charakter kompensacyjny odszkodowania. W tym konkretnym przypadku, o wysokości odszkodowania będą decydowały wartość zakres uszkodzeń rzeczy, w postaci odzieży czy urządzeń, które poszkodowany mógł mieć przy sobie. Będzie to też obejmowało pokrycie kosztów leczenia, leków, opatrunków, sprzętu medycznego i rehabilitacji. Odszkodowanie obejmie także zwiększenie się potrzeb na przyszłość oraz koszty dojazdów do placówek medycznych.

Kto zapłaci za szkodę?

Wyżej w niniejszym artykule wyjaśniliśmy kto ponosi odpowiedzialność za pogryzienie przez psa poszkodowanemu. A kto zapłaci należną rekompensatę?

Najczęściej właściciele posesji  lub po prostu właściciele psa są ubezpieczeni. Właściciel nieruchomości  powinien mieć wykupiona polisę OC. Z kolei właściciel psa bardzo często ubezpieczając mieszkanie zabezpiecza się też właśnie od odpowiedzialności cywilnej. W takich polisach często jest zapis uwzględniający pogryzienie przez pupila osoby trzeciej.

Jak widać powyżej, najczęściej stroną dla nas w sprawie odszkodowawczej, w sytuacji pogryzienia przez psa będzie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli jednak osoba odpowiedzialna za zdarzeni nie posiada stosownej polisy wówczas odpowiedzialność będzie bezpośrednia. Jedno jest pewne, poszkodowanemu zawsze należy się pełne odszkodowanie i wysokie zadośćuczynienie.

Czynności bezpośrednio po zdarzeniu

Po ugryzieniu przez psa powinieneś natychmiast wezwać pogotowie i policję. Pogotowie naturalnie po to aby udzielili pomocy poszkodowanemu, a policję aby ustalili dokładne okoliczności zdarzenia, ustalili dane sprawcy tego zdarzenia i udokumentowali całą sytuację. Warto ustalić czy pies jest zdrowy i czy ma aktualne szczepienia. Jeśli właściciel psa lub inna osoba odpowiedzialna nie była świadkiem zdarzenia, powinno się poinformować ją odnośnie wszystkich szczegółów.

Warto też zdobyć, jeśli to możliwe, a na miejscu nie było wyżej wymienionych służb, oświadczenie od osób odpowiedzialnych. Oczywiście szanse na uzyskanie takiego oświadczenia mogą być niewielkie. Na pewno dobrze jest ustalić świadków zdarzenia i jeśli byłoby to także możliwe, również poprosić ich o krótkie oświadczenie na temat tego co widzieli. Warto mieć dane kontaktowe do świadków, które mogą się przydać na dalszych etapach postępowania.

Co jest niezbędne do zgłoszenia szkody?– w części drugiej.

 

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy