biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

10000zł zamiast 2000zł

2019-03-14

Pan Henryk z Łodzi ucierpiał w wypadku samochodowym. Oprócz uszkodzonego samochodu, poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Okazało się, że miał naruszone kręgi szyjne kręgosłupa i przez pewien czas zmuszony był do poruszania się w kołnierzu ortopedycznym, co w sposób istotny skomplikowało jego życie. Mimo, że wysokie zadośćuczynienie ewidentnie mu się należało za doznany uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczyciel postanowił wypłacić panu Henrykowi odszkodowanie tylko za samochód.

Początek sprawy odszkodowawczej

Pan Henryk polecił prowadzenie sprawy kancelarii odszkodowawczej z Pomorza. Po dość długiej wymianie korespondencji firma ubezpieczeniowa wypłaciła panu Henrykowi rekompensatę za utratę zdrowia w wysokości 2000zł i zaproponowała mu kolejny 1000zł z zastrzeżeniem, że zrzeknie się on prawa do dochodzenia dalszych roszczeń w tej sprawie. Pan Henryk nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, próbując już samodzielnie dochodzić swoich praw, dalej wymieniając z firmą ubezpieczeniową korespondencję.

Przejęcie sprawy przez Lexeris Odszkodowania

W końcu poszkodowany zaczął szukać alternatywnego rozwiązania i zgłosił się do Lexeris Odszkodowania. Po wstępnej analizie postanowiliśmy zająć się sprawą pana Henryka. Od początku było dla nas oczywiste, że wysokość zadośćuczynienia oferowana naszemu klientowi w tej sprawie jest skandalicznie niska. Uprzedziliśmy pana Henryka, że z sprawa może potrwać dłużej niż zwykle. W pracy poprzedniego pełnomocnika znaleźliśmy wiele uchybień. Sprawę tam prowadził specjalista do spraw odszkodowań, gdy nasza firma co do zasady do każdej sprawy powołuje zawodowego pełnomocnika, czyli Adwokata lub Radcę Prawnego. Zebranej korespondencji, dokumentacji w sprawie było naprawdę dużo i prowadzącego z ramienia Lexeris Odszkodowania sprawę mecenasa czekała spora ilość pracy.

Rozstrzygnięcie sprawy i wypłata odszkodowania

Zaczęliśmy od początku i musieliśmy kilka kwestii wyprostować. Postępowanie na etapie przedsądowym trwało ponad rok. W końcu wraz z poszkodowanym zdecydowaliśmy o wniesieniu pozwu. Jednocześnie wystąpiliśmy o zwolnienie naszego klienta z ewentualnych kosztów sądowych w tej sprawie. W lutym tego roku sprawa zakończyła się sukcesem przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa a sąd w pełni uwzględnił nasze roszczenie. Pan Henryk uzyskał dodatkowe zadośćuczynienie w wysokości 8000zł.

Pan Henryk zachował się bardzo odpowiedzialnie nie zgadzając się na nieuczciwą ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podpisując tamten dokument pozbawiłby się automatycznie praw do dochodzenia swoich roszczeń. Nie mógłby uzyskać tego co mu się należało. Zgłosił się jednak do profesjonalnej firmy, jaką jest Lexeris Odszkodowania, która zapewniła mu od początku pomoc adwokata. Ten zagwarantował należyte prowadzenie sprawy, a tym samy zakończenie zgoła inne niż to, które proponował na początku ubezpieczyciel. W rezultacie kwota rekompensaty dla Pana Henryka wyniosła 10.000zł za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Takie sprawy nigdy nie są proste i nigdy nie kończą się szybko. Szybkie rozwiązania często implikują niesprawiedliwe zakończenie w postaci niższej rekompensaty. Poszkodowanemu zawsze należy się pełne odszkodowanie, pełne zadośćuczynienie, pełna rekompensata za to co utracił z przyczyn od niego niezależnych.

Warto walczyć o swoje prawa i warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy odszkodowawczej.

 

 Jesteś osobą poszkodowaną? Należy Ci się wysokie odszkodowanie. Zadzwoń pod nr 697 797 657 lub napisz na biuro@lexeris.pl 

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy