biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Wypadek przy pracy

2017-03-24

Co roku w wyniku wypadku przy pracy zostaje poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Zdarzenie takie może dotyczyć dosłownie każdego i może wystąpić w każdym zawodzie, w każdym miejscu pracy.
Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę czym jest wypadek przy pracy i kiedy mają z nim do czynienia. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Dotyczy to przypadków, które miały miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W szczególności możesz mieć prawo do odszkodowania, gdy w pracy:

•    poślizgnąłeś się lub potknąłeś,
•    spadłeś z wysokości,
•    zostałeś uderzony spadającym (lecącym) przedmiotem,
•    do Twojego urazu przyczynił się inny pracownik,
•    miałeś wypadek z udziałem maszyny lub pojazdu mechanicznego.

Częstymi przykładami zaniedbań, które prowadzą do wypadków są:

•    dopuszczenie do użycia wadliwego sprzętu,
•    niewłaściwe wyposażenie miejsca pracy,
•    brak odpowiednich ubrań roboczych np.: kasku, butów, rękawic ochronnych
•    niewłaściwy system pracy
•    brak odpowiedniego wdrożenia pracownika do wykonywania swoich obowiązków
•    dopuszczenie do użycia niebezpiecznych maszyn bez odpowiedniego przygotowania
•    użycie maszyn z ruchomymi częściami
•    użycie ostrego narzędzia bez zachowania zasad bezpieczeństwa
•    śliska podłoga
•    dopuszczenie do pozostawienia przedmiotów na podłodze
•    niewłaściwe zachowanie pracownika

Zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny,  w istniejących warunkach, wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika. Zdarzenie musi jednak mieć cechę nagłości  i zgodnie z orzecznictwem przebiegać w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy.

Warto tutaj wspomnieć, że na równi z wypadkiem przy pracy, traktowany jest wypadek w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Pracodawca przede wszystkim powinien podjąć wszelkie niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Po ewentualnym wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce zdarzenia i sporządzić stosowny protokół.

To tylko niektóre z całego szeregu obowiązków pracodawcy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie pracodawcy ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność, nie tylko finansową, za zaistnienie wypadku przy pracy.

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, warto ustalić najpierw z czyjej winy, lub przez czyje zaniedbania  wypadek ten miał miejsce, warto też zebrać odpowiednią dokumentację dotyczącą zdarzenia, jak np.: notatka BHP, dokumentacja medyczna, wszelkie rachunki dokumentujące poniesione koszty w związku z wypadkiem czy zdjęcia. Dobrze jest mieć również ustalonych świadków zdarzenia tak aby sprawa była bardziej oczywista.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje Ci nawet w okresie 3 lat od zdarzenia. Skontaktuj się z Lexeris i dowiedz się szczegółów. Analiza Twojej sprawy jest bezpłatna.

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy