biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Codzienna Odpowiedzialność Cywilna

2017-04-18

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego czy jesteś kierowcą czy nie, pojęcie to powinno być dla Ciebie bliskie.
Zacznijmy od tego, że popularny skrót często używany w kontekście ubezpieczania pojazdu - OC oznacza właśnie odpowiedzialność cywilną. Choć dla wielu to oczywiste, to na pewno już nie każdy wie jakie obowiązki i konsekwencje niesie za sobą ta odpowiedzialność. Jedna z fundamentalnych zasad polskiego prawa mówi, że „nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego też wiedza na temat odpowiedzialności cywilnej jest tak ważna.
Wiedząc jakie ciążą na Tobie obowiązki i jakie przysługują Ci prawa, możesz swobodnie działać, bez przykrych niespodzianek.
Z definicji odpowiedzialność cywilna to ewentualne konsekwencje ponoszone w związku z zaistnieniem negatywnych zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na inne podmioty. Wiąże się to z możliwością zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku.
Generalnie każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie, lub zaniechanie swojego działania, a także za swój majątek.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiada za utrzymanie chodnika lub parkingu tuż przed swoją posesją. Stan takiego chodnika powinien umożliwiać bezpieczne poruszanie się po nim wszystkim pieszym. Nieodśnieżony chodnik będzie narażał na odpowiedzialność osobę, do której obowiązek odśnieżania w tym wypadku należy. Gdy przechodzień poślizgnie się łamiąc na nim nogę, to kto poniesie za to odpowiedzialność? Nikt inny tylko właściciel posesji bezpośrednio przylegającej do chodnika.
Analogiczna sytuacja będzie dotyczyła podmiotu jakim jest Jednostka Samorządu Terytorialnego. Gdy Urząd Miasta lub Gminy nie odśnieży należycie chodników i ulic i ktoś na skutek tego ulegnie poślizgnięciu, to podmiot ten poniesie odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność cywilną.
Sprawą, której zapewne nie trzeba nikomu objaśniać szczegółowo jest odpowiedzialność cywilna kierowców. Przed tą odpowiedzialnością ochroni nas zakup polisy OC. Posiadanie jej jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. W przypadku nie dostosowania się do tego obowiązku przez sprawcę zdarzenia, poszkodowany chroniony jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Jeśli w skutek jego zaniedbań, niedostosowania stanowiska pracy do przepisów BHP pracownik ulegnie wypadkowi, będzie musiał ponieść odpowiedzialność cywilną. Wyrządzając szkodę osobie trzeciej będzie zmuszony ją naprawić, co niekiedy może się wiązać z wysokimi kosztami. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien zabezpieczyć się na taki wypadek wykupując polisę OC.
Podobnie sprawa ma się z rolnikami. Każdy właściciel gospodarstwa rolnego powinien zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za wypadki, które mogą zdarzyć się podczas pracy w jego gospodarstwie. Takich wypadków na polskich wsiach jest zaskakująco dużo. Za każdy wypadek na terenie gospodarstwa poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania.

Miałeś wypadek? Pomożemy Ci odzyskać jak najwyższe odszkodowanie! Przeanalizujemy Twoją sprawę za darmo!

Zadzwoń 697 797 657 lub napisz do nas biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy