biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

2017-05-04

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa różne terminy. Są one często mylone, a tym samym stosowane zamiennie, co jest błędem.

Odszkodowanie odnosi się do zagadnienia związanego z  rekompensatą szkody majątkowej. Szkoda majątkowa to po prostu każdy uszczerbek w posiadaniu, to szkoda odnosząca się do ruchomości i nieruchomości. Takimi szkodami będą wybicie szyby w oknie, uszkodzenie samochodu, pożar domu, czy utrata dochodu. Zadośćuczynienie z kolei, dotyczy szkody niemajątkowej. Taka szkoda jest trudniejsza do oznaczenia. Może być nią np.:  ból, a w tym cierpienie, tak psychiczne jak i fizyczne. Szkodą niemajątkową może być oczywiście coś bardziej namacalnego i oczywistego jak złamana ręka czy inne fizyczne obrażenie ciała.

Odszkodowanie jest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym, to finansowa równowartość szkody majątkowej. Trzeba przy tym pamiętać, że na szkodę majątkową składają się szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści. Odszkodowanie które przewiduje  art. 444 § 1 kodeksu cywilnego obejmuje zatem wszelkiego rodzaju koszty, które pozostają w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są niezbędne. Konieczność ponoszenia tych niezbędnych wydatków ma na celu  powrót poszkodowanego do  zdrowia. Kosztami wynikającymi z tego przepisu mogą być opłaty za rehabilitację, leczenie specjalistyczne, dojazdy do chorego, specjalistyczny sprzęt lekarski, ale także koszty przekwalifikowania zawodowego lub nawet renta.

Zadośćuczynienie reguluje art. 445 § 1 kodeksu cywilnego. Jak już zostało to powiedziane we wstępie, jest to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Wspomniany wyżej przepis mówi o doznaniu krzywdy. Omawiając instytucję zadośćuczynienia nie można mówić o naprawieniu doznanego cierpienia czyli właśnie doznanej krzywdy. Niematerialny charakter sprawy sam eliminuje możliwość naprawienia szkody. W tym wypadku jest mowa jedynie o złagodzeniu dotkliwych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi osoby pokrzywdzonej w darzeniu.

W przypadku zadośćuczynienia nie jest prostym określenie kwoty, która miałaby zrekompensować doznaną krzywdę. Przyjmuje się, że musi ona przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego, a jednocześnie nie być zbyt wygórowaną względem doznanego cierpienia. W praktyce zasądzenie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia jest zależne od uznania Sądu. To sąd na podstawie materiału dowodowego dokonuje oceny, jaka suma będzie odpowiednia, do zrekompensowania doznanej przez poszkodowanego krzywdy.

Warto w tym momencie zaznaczyć kwestię kluczową i wśród wielu budzącą pytania i wątpliwości, że poszkodowany ma prawo żądać, w związku z jednym i tym samym zdarzeniem, zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, co wielokrotnie ma miejsce. To samo zdarzenie, jak np.: wypadek samochodowy może przecież implikować jednocześnie szkodę majątkową jak i niemajątkową. W wypadku komunikacyjnym zniszczone są przecież samochody i inne przedmioty oraz narażone zostaje zdrowie i życie osób w nim uczestniczących. W razie wystąpienia takiego zdarzenia jakim jest wypadek samochodowy z pewnością będziemy mieli do czynienia z odszkodowaniem za straty poniesione na samochodzie, tudzież innych przedmiotach poszkodowanego, a także z zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu, którego ten poszkodowany doznał.

Na pewno najlepiej gdyby do żadnych przykrych zdarzeń w naszym życiu nie dochodziło jednak statystyki pokazują, że wypadki zdarzają się dość często. Nie tylko te najbardziej nagłaśniane, komunikacyjne, ale także przy pracy, w domu, podczas uprawiania sportu i w wielu innych sytuacjach. Ważne aby wiedzieć kiedy i do czego mamy prawo. Warto wiedzieć kiedy przysługuje nam odszkodowanie za wypadek, a kiedy należeć się nam będzie zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej. Zawsze w takiej sytuacji można skierować się po pomoc ekspercką do wyspecjalizowanej w tej branży firmy. Podmiotem, który udzieli profesjonalnej pomocy przy dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia jest Lexeris.

Miałeś wypadek? Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie! Przeanalizujemy Twoją sprawę zupełnie za darmo!

Zadzwoń 697 797 657 lub napisz do nas biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy