biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Zadośćuczynienie za upadek w miejscu publicznym

2017-06-04

Każdy upadek na twardej nawierzchni może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla organizmu człowieka. Upadając można złamać lub skręcić rękę bądź nogę, można doznać licznych stłuczeń, urazów wewnętrznych, a nawet rozbić głowę, co może mieć najpoważniejsze skutki. Takie urazy charakteryzuje najczęściej cierpienie osoby poszkodowanej, wiele niedogodności w codziennym funkcjonowaniu i długa rehabilitacja. Za każdą szkodę i krzywdę osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie. W każdym wypadku, za szkody doznane w miejscach użytku publicznego, odpowiadać będzie zarządca lub właściciel nieruchomości. To właśnie od niego należy domagać się wypłaty rekompensaty za poniesioną szkodę i uszczerbek na zdrowiu.

W ostatnim czasie można było zauważyć głośne sprawy w przestrzeni publicznej dotyczące poślizgnięć, czy po prostu wypadków na terenie supermarketów. Przed sądami w Polsce zapada co raz więcej wyroków dotyczących bezpieczeństwa w sklepach. Kwoty zadośćuczynienia zasądzane przez sądy są coraz wyższe.

Aby lepiej zrozumieć omawianą problematykę warto zwrócić uwagę na przykłady z orzecznictwa dotyczącego tego typu spraw.

Kobieta podczas zakupów w jednym z hipermarketów w Łodzi, poślizgnęła się na rozlanym płynie i doznała poważnego złamania nadkłykcia lewej kości udowej. Sąd przyznał poszkodowanej 14.000 zł zadośćuczynienia oraz 8.200 zł tytułem odszkodowania. Sąd orzekł, że powierzenie sprzątania zewnętrznemu podmiotowi, profesjonalnej firmie prowadzącej tego rodzaju działalność zwalnia od odpowiedzialności za jej błąd, ale nie za własne zaniedbania.

Podobny przypadek miał miejsce we Wrocławiu, gdzie kobieta poślizgnęła się w sklepie na rozgniecionych winogronach. W wyniku upadku złamała nogę, a dokładniej doznała złamania końca dalszego kości strzałkowej lewej z bocznym przemieszczeniem odłamów. Sąd zasądził poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 12.000 zł. Sąd wziął pod uwagę cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanej, a także szereg utrudnień życiowych spowodowanych wypadkiem.

Jeśli z powodu zaniedbań zarządcy lub właściciela obiektu,  złego stanu technicznego budynku użyteczności publicznej lub niedostatecznego poinformowania o grożącym Ci niebezpieczeństwie doznasz szkody lub uszczerbku na zdrowiu, możesz wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sytuacja taka będzie miała miejsce jeśli doznasz szkód korzystając z niesprawnych urządzeń technicznych zamontowanych w budynku, czy zostaniesz zraniony w głowę w wyniku prowadzonych w obiekcie prac porządkowych lub remontowych, ale przede wszystkim kiedy doznasz urazu w wyniku upadku spowodowanego poślizgnięciem lub potknięciem na śliskiej, zanieczyszczonej, nierównej, czasem uszkodzonej, nawierzchni.

Ta sama zasada będzie działała gdy upadek zdarzy się w miejscu publicznym, jakim jest chodnik. Odpowiedzialnym podmiotem będzie wówczas właściwy zarządca danego odcinka drogi, chodnika lub budynku. To zależy od samego miejsca zdarzenia.

Jeżeli doznałeś urazu bądź szkody na chodniku czy drodze, a o zagrożeniu tego typu nie informował żaden znak drogowy, masz prawo do odszkodowania za doznane szkody i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Może to być jednorazowe świadczenie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a w niektórych wypadkach nawet renta dla poszkodowanego. Ważne jednak aby udowodnić, iż szkoda powstała na skutek zaniechania, działania lub niedostatecznego wywiązania się zarządcy z obowiązku utrzymania drogi lub chodnika w odpowiednim stanie. Wykazanie związku przyczynowo skutkowego to kluczowy element w walce o odszkodowanie.

Warto zaraz po zdarzeniu wszystko jak najdokładniej udokumentować. W dzisiejszych czasach prawie każdy ma kieszeni aparat w postaci smartfona. Dobrze jest zrobić zdjęcia obrazujące miejsce zdarzenia, wadliwy element infrastruktury, zaniedbania ze strony podmiotu odpowiedzialnego (np.: brak tabliczki ostrzegającej, mokre lub zanieczyszczone podłoże, nieodśnieżona czy nie posypana śliska nawierzchnia chodnika, itp.), czy też uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku.

Wezwij pogotowie. Ratownik przede wszystkim udzieli Ci pomocy ale również dzięki temu uzyskasz wiarygodną dla sądu dokumentację ze zdarzenia. Zgłoś się do poradni specjalistycznej po pomoc, podejmij niezbędną rehabilitację, po wszystkim przyda Ci się dokumentacja medyczna w walce o zadośćuczynienie.

Jeśli masz taką możliwość ustal świadków wypadku. Każdy dowód czy to z dokumentów, zdjęć, czy z zeznań świadka będzie miał dla sądu znaczenie. Nie jest to konieczność ale na pewno zwiększa szansę w niełatwych potyczkach sądowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Statystycznie ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania aż w 85% przypadków. Kwoty bywają nawet kilka razy mniejsze niż te zasądzane później przez sądy. Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu, jakim jest Lexeris Odszkodowania, aby na swoich warunkach walczyć o najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Upadłeś, miałeś wypadek, potrącił Cię samochód, a może poszkodowanym jest bliska Ci osoba? Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie! Przeanalizujemy Twoją sprawę zupełnie za darmo!

Zadzwoń pod numer 697 797 657 lub napisz na adres biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy