biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Wstrząśnienie mózgu

2017-06-08

Krótkotrwała utrata przytomności, ból głowy, utrata pamięci krótkotrwałej, zaburzenia równowagi czy mdłości, zaraz po wypadku samochodowym mogą oznaczać wstrząs mózgu. Sam w sobie nie powoduje trwałych uszkodzeń układu nerwowego i mózgu ale nie należy go lekceważyć. Wiąże się na pewno z cierpieniem, i z tego powodu osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienie.

Wstrząśnienie mózgu, potocznie nazywane też wstrząsem mózgu, to krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu bez istotnych zmian w jego strukturze. Następuje w wyniku urazu głowy, silnego uderzenia. Podczas tego urazu nie dochodzi do uszkodzeń układu nerwowego. Objawy mijają samoistnie i nie pozostawiają śladu po urazie. Charakterystycznym dla wstrząśnienia mózgu jest krótkotrwała utrata świadomości, tzn. takie od 15 minut do godziny. Mogą też wystąpić wspomniane wcześniej zaburzenia pamięci, dotyczące chwil tuż przed wypadkiem, samego wypadku lub tego co było tuż po zdarzeniu.

Wśród innych objawów wstrząśnienia mózgu możemy wyróżnić także:
- ból głowy
- krótkotrwałe zaburzenia pracy serca i oddechu
- uczucie nieobecności
- zaburzenia równowagi
- dezorientacja
- rozdrażnienie
- niewyraźna i nielogiczna mowa
- opóźnione reakcje
- nudności i wymioty
Oczywiście te objawy nie muszą wystąpić wszystkie naraz. Jeśli tylko którakolwiek jest odczuwalna, warto zgłosić ją lekarzowi. Badanie lekarskie po wypadku zawsze jest wskazane dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Należy pamiętać, że najczęściej uraz wstrząśnienia mózgu towarzyszy innym obrażeniom ciała.
Osoba, która doznała tego urazu powinna przez co najmniej kilka dni pozostać pod opieką lekarską. Powinno zostać wykonane badanie RTG i Tomografia komputerowa głowy. Nawet w przypadku braku widocznych uszkodzeń mózgu, poszkodowany powinien być pod kontrolą i obserwacją, gdyż mogą wystąpić powikłania takie jak krwiak mózgu. Powinien odpoczywać i nie nadwyrężać wzroku.

Objawy tego urazu mijają samoistnie jednak bóle i zawroty głowy mogą pojawić się nawet po kilku miesiącach. Bardzo rzadko ale może wystąpić wylew w przestrzeni podpajęczynówkowej, nawet do miesiąca po wypadku.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie powypadkowe za wstrząśnienie mózgu z polisy OC sprawcy wypadku to można się przygotować na odmowę wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie oznacza jednak, że takie zadośćuczynienie się nie należy. Nawet gdy uszczerbek na zdrowiu zostanie oceniony na zero procent to należy pamiętać, że poszkodowany poniósł krzywdę i ta powinna zostać naprawiona. Konsekwencje tego urazu są niewątpliwie dotkliwe dla poszkodowanego i wiążą się z dużym cierpieniem.

Ponadto uraz wstrząśnienia mózgu może wiązać się z konsekwencjami natury neurologicznej, które lekarz tej specjalizacji opisze jako wystąpienie zaburzeń adaptacyjnych będące następstwem urazów  i wypadków, w których nie doszło do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, jak choćby utrwalone nerwice związane z urazem głowy. Wówczas zgodnie z tabelą z rozporządzenia ministra pracy uszczerbek na zdrowiu będzie punktowany na co najmniej 5%. Tym samym zadośćuczynienie za taki uszczerbek będzie dość wysokie.

Jakiej kwoty zadośćuczynienia można się spodziewać za wstrząśnienie mózgu? Jak zwykle nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Teoretycznie rekompensata ta może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wszystkich pozostałych skutków, powikłań i okoliczności.

Gdy dojdzie do wypadku lub kolizji, zawsze jako poszkodowany masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Wszystko zależy od tego jakie dobra zostały naruszone i jaki jest rozmiar szkód. Masz prawo walczyć o swoje.

Przeanalizujemy Twoją sprawę zupełnie za darmo!
Zadzwoń pod nr 697 797 657 lub napisz pod adres biuro@lexeris.pl

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy